TẠO WATERMARK TRONG WORD 2007

Đăng ngày : 15/03/2016 2:54:46 PM
  1. WATERMARK là gì?

               Khi bạn cung cấp hình ảnh nhưng không muốn người khác sử dụng với mục đích riêng, bạn đóng một cái dấu mờ lên trên           đó – đó gọi là watermark

Vậy wartermark là việc chèn text, image, logo, khẩu hiệu, số phone…đủ các kiểu tùy theo người sử dụng để chèn vào hình             ảnh, nhằm đánh dấu độc quyền, tránh việc sao chép không mong muốn của đối thủ.

       2. Tạo wartermark

       2. 1. Chọn từ mẫu có sẵn

Chọn Page Layout trên menu và nhấp Watermark: Chọn kiểu watermark từ các mẫu có sẵn .

anh

Kết quả sau khi thực hiện:

tao watermark 2

 

       2.2. Tạo watermark theo kiểu dạng Text.

          Bước 1: Chọn Page Layout –>Watermark à chọn Custom Watermark để tạo watermark theo ý à Xuất hiện hộp thoại              Printed Watermark

tao watermark 3

         Bước 2: Chọn option Text watermark

         Bước 3: Nhập dòng chữ muốn hiển thị vào mục Text

Chọn Font ở mục Font; cỡ chữ ở mục Size; màu sắc ở mục Color; Diagonal ở mục Layout

         Bước 4: Chọn nút Apply

         Bước 5: Chọn nút OK à Chọn nút Close, rồi xem kết quả

       2.3 Tạo watermark theo kiểu dạng Picture watermark

          Bước 1: Chọn Page Layout –>Watermark à chọn Custom Watermark để tạo watermark theo ý.

Xuất hiện hộp thoại Printed Watermark

          Bước 2: Hiện hộp thoại Printed watermark: Tích chọn vào Picture watermark và click Select Picture để chọn ảnh               từ  máy tính chèn vào làm Watermark.

tao watermark 4

          Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Insert Picture: Tìm đến đường dẫn mở file ảnh, chọn hình ảnh và nhấn Insert để chèn vào.

          Bước 4: Nhấn OK để kết thúc, xem kết quả

 

 

 

 

Bài viết liên quan: