Phiếu điền thông tin thành lập hội cựu HSSV_Trung tâm Khảo thí – Tin học – Ngoại ngữ

Đăng ngày : 15/09/2015 10:31:43 AM

Các em cựu HSSV Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thân mến!
Thực hiện chủ trương của nhà trường về việc thành lập hội cựu HSSV, nhằm gắn kết các thế hệ HSSV nhà trường, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa các thế hệ HSSV.
Các em vui lòng điền thông tin vào phiếu theo đường link dưới đây:
https://docs.google.com/a/hict.edu.vn/forms/d/1nUP6xL7sDF-NU9ilI6kcJqcJdhTrjcs7Xzil33AsIgA/viewform

Cảm ơn sự hợp tác của các em!

.

Bài viết liên quan: