Thông báo khai giảng các lớp Tin học + Tiếng Anh tháng 3_2016

Đăng ngày : 02/03/2016 3:09:10 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIP DT MAY HÀ NI

Trung tâm Tin hc Ngoi ng

Đa ch văn phòng Trung tâm: Phòng C1_302 – Khu hiu b C1
Đin thoi: 0436.923.369

                    Website: http://thnn.hict.edu.vn

   KHAI GING CÁC LP ANH VĂN – TIN HỌC NGN HN THÁNG 3/2016

TT

Tên lớp Ngày khai giảng Lịch học Số buổi Ghi chú
1 Anh văn giao tiếp(Anh A1) 30/03/2016 18h Thứ 2.4.6 40 Lịch học có thể thay đổi
do yêu cầu của học viên
2 Anh văn giao tiếp(Anh A2) 30/03/2016 18h Thứ 2.4.6 30
3 Anh văn chuyên ngành May(AVCN) 17/03/2016 18h Thứ 2.4.6 30
4 Tin học văn phòng trình độ B 30/03/2016 18h Thứ 2.4.6 25

Liên hệ: –  Nhà C1 Tầng 3 phòng 302 gặp thầy cô Mai số  đt: 01699 654 138/ 043 6923 369 để đăng ký lớp học

Bài viết liên quan: