Đào tạo chính quy

NGÀNH TIẾNG ANH

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo:  Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Nghe, nói, đọc, viết thành thạo;

-Đọc và dịch được các văn bản tiếng anh chuyên ngành thương mại, thanh toán quốc tế, xuất nhập khẩu;

+Vị trí việc làm: Phiên dịch viên, biên dịch, quan hệ quốc tế, nhân viên đối ngoại trong doanh nghiệp.

NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo:  Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Sử dụng thành thạo các phầm mềm tin học văn phòng và các phần mềm đồ

hoạ thiết kế như: Word, Excel, Powerpoint, Autocad, Artwork, Accumark…

-Tổ chức thu thập và xử lý thông tin để xây dựng phần mềm cho công tác của

doanh nghiệp bằng ngôn ngữ Foxpro, Access, Visual Basic…

-Quản lý phòng máy tính và mạng máy tính trong cơ quan.

+Vị trí việc làm: Quản trị mạng máy tính trong doanh nghiệp, quản lý

phòng máy tính, sửa chữa máy tính, quản lý dự án công nghệ thông tin, lập trình các phần mềm ứng dụng.