Ban lãnh đạo khoa

Họ và tên Chức vụ Phụ trách công việc Email Điện thoại
Ngô Thị Thu Giang Giám đốc trung tâm Nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý giảng dạy tin học và ngoại ngữ,
công tác đảm bảo chất lượng của Trung tâm. Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Hiệu về toàn bộ các mặt hoạt động của Trung tâm Khảo thí – Tin học – Ngoại Ngữ.
Giangntt@hict.edu.vn 0916 154 471
Phùng Thị Ái Phó giám đốc trung tâm Giúp Giám đốc nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các kế hoạch,
giải pháp về công tác giảng dạy: chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, tiến độ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý điểm, quản lý các lớp Tin học, Ngoại ngữ ngắn hạn, giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành May và học phần thuộc ngành tiếng Anh thương mại (kỹ năng nói, ngữ pháp 1,2, văn học Anh Mỹ).
aipt@hict.edu.vn 0988 569 768
Trần Đăng Nhàn Tổ trưởng tổ tin học Quản lý tổ Tin học. Giảng dạy các môn học Tin đại cương,
nhập môn tin học, tin học ứng dụng và các môn học về phần cứng máy tính và mạng máy tính.
nhantd@hict.edu.vn 0162 790 2436
Lê Nguyên Hương Tổ trưởng tổ ngoại ngữ Quản lý tổ Ngoại ngữ. Giảng dạy các môn học Anh văn cơ bản,
Anh văn chuyên ngành cơ khí may và các học phần chuyên ngành Tiếng Anh của nhà trường..
huongln@hict.edu.vn 0 96 2749 698
Đỗ Thị Thanh Mai Giáo vụ trung tâm Sắp xếp và theo dõi tiến độ cho các lớp TT chủ nhiệm/giảng dạy,
tổ chức theo dõi thi học kỳ đối với các lớp TT giảng dạy,chủ nhiệm, lưu trữ bảng điểm các môn học/học phần thuộc TT giảng dạy/ chủ nhiệm, kết hợp cùng Phó GĐ TT quản lý và tổ chức thi các lớp Tin học ngoại ngữ ngắn hạn, giảng dạy môn học/ học phần Anh văn cơ bản.
maidtt@hict.edu.vn 01699 654 138

.